Påmelding til juleseminar 2022

OBS: Endelig påmelding er først registrert når kursavgiften på Kr.1500,- er betalt til:

Østfold Idrettsmedisinske Forening

Kontonr.:1503 01 48743

Spørsmål rundt arrangementet kan også rettes til Jan-Ola Olstad på mail:

janola@framklinikken.no

PÅMELDING – og BETALINGSFRIST: 20. november 2022
Dersom det påmeldes og betales for flere samtidig, er det viktig at alle navn merkes på innbetalingen