Til alle fagpersoner som ønsker faglig påfyll innen tema idrettsmedisin.

 

I år er vi i endelig i gang igjen med det tradisjonelle juleseminaret ved Quality Hotel i Sarpsborg. Møterom er booket, og vi håper på en deltagelse på minst 100 personer som det er fint plass til! Denne gangen skal vi være i Tunesal 1,2 og 3 har hele denne fløyen for oss selv.
Hold av fredag 25.11.2022 fra kl 12.00 til påfyll faglig og mingle med kolleger igjen etter et lengre ufrivillig opphold.

Påmelding gjøres via skjema på denne lenken

 

Registering og lunch servering før oppstart fra kl 11.00-12.00.

1200- 1215: Åpning ved leder ØIMF,  Tommy Aasli1215 – 1315:  Ny behandling av ankelfrakturer. Hvordan vi har endret behandling fra operativ til konservativ behandling.

Foredragsholdere: fysioterapeut og stipendiat, Fysioterapiavdelingen Sykehuset Østfold Martin Gregersen og seksjonsoverlege og post doc ved SØ Marius Molund

1315 – 1400: Akillessenerupturer: Akillessenestudien. Hva gjør man med de som har kronisk svikt i akillessenen. Foredragsholder :  overlege og stipendiat ved ort avd SØ Wolfgang Grün.

1400- 1430: Pause. Besøk våre utstillere.

1430- 1515: Hælsmerter og behandling av Plantar fasciitt. Opprettelsen av et tilbud i Sykehuset Østfold for pasienter med plantar fasciitt. Presentasjon av konservativ behandling og operasjonsteknikk ved operativ behandling

Foredragsholder: seksjonsoverlege og post doc ved SØ Marius Molund

1515- 1530: Pause. Besøk våre utstillere.

1530-1645: PRP behandling: Erfaring fra bruk av PRP i ortopedisk praksis. En som bruker det i daglig ortopedisk praksis og en som er mer skeptisk.

Foredragsholdere: ortoped ved Faust Medisinske Senter Tom Henry Sundøen og seksjonsoverlege og post doc ved SØ Marius Molund

1645-1700: Pause. Besøk våre utstillere.

1700-1745: ennå ikke klarlagt

1745-1800 : Oppsummering av dagen, ved Dag Vidar Falch og Asbjørn Sorteberg

Det tas forbehold  om endring i programmet.

Påmelding gjøres via skjema på denne lenken

———————————————————————-

Nytt styre som vil være ansvarlige for årets arrangement er:

Tommy Aasli
Jan Ola Olstad
Reidar Sannes
Dag Vidar Falch
Asbjørn Sorteberg
 Vi i styret håper dere nå ivrer etter å treffes igjen. Dere vil også få få anledning  til å møte  leverandørene til en god handel og informasjon om sine produkter.

ostfoldimf@gmail.com

Vennlig hilsen

Styret i ØIMF