Til alle fagpersoner som ønsker faglig påfyll innen tema idrettsmedisin.
I år er vi i endelig i gang igjen med det tradisjonelle juleseminaret ved Quality Hotel i Sarpsborg. Møterom er booket, og vi håper på en deltagelse på minst 100 personer som det er fint plass til! Denne gangen skal vi være i Tunesal 1,2 og 3 har hele denne fløyen for oss selv.
Hold av fredag 25.11.2022 fra kl 12.00 til påfyll faglig og mingle med kolleger igjen etter et lengre ufrivillig opphold. Registering og lunch servering før oppstart fra kl 11.00-12.00.
Vårt faglige program er ikke fastsatt, men fag komiteen er i gang og har mye spennende på blokka.
Det jobbes også med å få til tellende timer for legene slik at det blir mer attraktivt for dem å delta.
Nytt styre som vil være ansvarlige for årets arrangement er:
Tommy Aasli
Jan Ola Olstad
Reidar Sannes
Dag Vidar Falch
Asbjørn Sorteberg
Program og pris vil bli annonsert på siden så snart dette er spikret. Vi i styret håper dere nå ivrer etter å treffes igjen. Dere vil også få få anledning  til å møte  leverandørene til en god handel og informasjon om sine produkter.

ostfoldimf@gmail.com

Vennlig hilsen

Styret i ØIMF