Til alle fagpersoner som ønsker faglig påfyll innen tema idrettsmedisin.

 

I år er vi i endelig i gang igjen med det tradisjonelle juleseminaret ved Quality Hotel i Sarpsborg. Møterom er booket, og vi håper på en deltagelse på minst 100 personer som det er fint plass til! Denne gangen skal vi være i Tunesal 1,2 og 3 har hele denne fløyen for oss selv.
Hold av fredag 25.11.2022 fra kl 12.00 til påfyll faglig og mingle med kolleger igjen etter et lengre ufrivillig opphold.
PÅMELDING – og BETALINGSFRIST er nå utvidet til 20. november 2022

Påmelding gjøres via skjema på denne lenken

PÅMELDINGSSKJEMA

 

Registering og lunch servering før oppstart fra kl 11.00-12.00.

1200- 1215: Åpning ved leder ØIMF,  Tommy Aasli

1215 – 1315:  Ny behandling av ankelfrakturer. Hvordan vi har endret behandling fra operativ til konservativ behandling.

Foredragsholdere: fysioterapeut og stipendiat, Fysioterapiavdelingen Sykehuset Østfold Martin Gregersen og seksjonsoverlege og post doc ved SØ Marius Molund

1315 – 1400: Sykehuset Østfold i New England Journal of Medicine: hvordan skal vi behandle akillessenerupturer?

Foredragsholder :  overlege og stipendiat ved ort avd SØ Wolfram Grün.

1400- 1430: Pause. Besøk våre utstillere.

1430- 1515: Hælsmerter og behandling av Plantar fasciitt. Opprettelsen av et tilbud i Sykehuset Østfold for pasienter med plantar fasciitt. Presentasjon av konservativ behandling og operasjonsteknikk ved operativ behandling

Foredragsholder: seksjonsoverlege og post doc ved SØ Marius Molund

1515- 1530: Pause. Besøk våre utstillere.

1530-1645: PRP behandling: Erfaring fra bruk av PRP i ortopedisk praksis. En som bruker det i daglig ortopedisk praksis og en som er mer skeptisk.

Foredragsholdere: ortoped ved Faust Medisinske Senter Tom Henry Sundøen og seksjonsoverlege og post doc ved SØ Marius Molund

1645-1700: Pause. Besøk våre utstillere.

1700-1745: Presentasjon av BEAST prosjektet på korsbånd

Foredragsholder: Spesialist i idrettsfysioterapi PHD Håvard Moksnes

1745-1800 : Oppsummering av dagen, ved Dag Vidar Falch og Asbjørn Sorteberg

Det tas forbehold  om endring i programmet.

Påmelding gjøres via skjema på denne lenken

———————————————————————-

Nytt styre som vil være ansvarlige for årets arrangement er:

Tommy Aasli
Jan Ola Olstad
Reidar Sannes
Dag Vidar Falch
Asbjørn Sorteberg
 Vi i styret håper dere nå ivrer etter å treffes igjen. Dere vil også få få anledning  til å møte  leverandørene til en god handel og informasjon om sine produkter.

ostfoldimf@gmail.com

Vennlig hilsen

Styret i ØIMF