Til alle idrettsmedisinsk interesserte!                  

 

INVITASJON TIL Idrettsmedisinsk JULESEMINAR vil foreligge om en stund!

Hold av fredag 29. november 2019.

Vi ønsker gjerne innspill på hva dere ønsker av tema. Send ønske til vår mailadresse, så vil alle kreative ideer tas i betraktning.

Dere kan også gi en evaluering på vårt arrangement 2018 slik at vi kan forbedre oss til neste år. Alle innspill blir behandlet konfidensielt.

ostfoldimf@gmail.com

Vennlig hilsen

Styret i ØIMF