Program

11.00-12.00 Registrering m/ kaffe og bagetter.

12.00-12.15 Åpning v/ Leder ØIMF, ortoped Trygve Kase, Ringvoll Klinikken

12.15-13.45. Den belastede skulder: Overlege Ortopedisk avd. OUS, Ullevål.

13.45-14.15 PAUSE. Besøk våre utstillere.

14.15-15.00 Skulderplager hos kastutøvere – risikofaktorer, forebygging og behandling Rikke Munk, Idrettsfysioterapeut MSc, Senter for idrettsskadeforskning.

15.00-15.30 PAUSE. Besøk våre utstillere.

15.30-16.00 Skulderplager hos kastutøvere – risikofaktorer, forebygging og behandling Forts. v/Munk

16.00-16.30 PAUSE. Besøk våre utstillere.

16.30-17.15 Workshop. 2 stasjoner. Praktisk undersøkelse av skulder, v/ Tom Ludvigsen. Forebygging av skulderplager, v/ Rikke Munk.

17.15-18.00 “Morgendagens helsevesen har noen utfordringer.” ,Trygve Kase

Program