Program:
11.00-12.00 Registrering m/ kaffe og rundstykker. Bruk tiden til å besøke utstillerne!
12.00-12.15 Åpning av leder ØIMF, ortoped Trygve Kase, Ringvoll Klinikken.
12.15-13.00 Kosthold og fedme, myter og sannheter! Spes all.med Hilde Skyvulstad – Last ned Handouts her – Del 1, PDF 1.4Mb og Del 2, PDF 1.3Mb

13.00-13.45 Diff.diagnoser i skulder. Ortoped Stein Morten Sletten, Ringvoll Klinikken Last ned Handouts her – PDF 23Mb

13.45-14.15 PAUSE Besøk utstillere.
14.15-15.00 Fremre knesmerter, gjennomgang av diff. diagnoser. Ortoped Sverre Løken, OUS. Last ned Handouts her – PDF, 5Mb.

15.00-15.15 PAUSE. Besøk utstillere
15.15-16.00 Jumpers knee, konservative tiltak. Spes. idrettsfysioterapi Håvard Moksnes Last ned Handouts her – PDF, 1.2Mb
16.00-16.45 Paneldebatt: Fremre knesmerter . Sverre Løken og Håvard Moksnes

16.45-17.15 PAUSE med frukt og kaffe. Besøk utstillere.
17.15-18.00 ”Trening når hjertet volder besvær” . Kardiolog Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet Sykehus
18.00-18.15 Oppsummering ortoped Trygve Kase

Foredrag:

skulderforedrag_sletten

Sarpsborg_des_Rehab_Prevention_Acute_Ankle_injuries

idrettshjerter_og_plutselig_dod_kase_t_des_2012

handouts_sverre_loken

aankel_foredrag_sarp_Xtraliten_0712

091211_havard_moksnes_handouts_6_slides

0912_hilde_kosthold_og_fedme_del_1

0912_kosthold_fedme_del_2

Bilder: