Program:
11.00-12.00 Registrering
12.00-12.15 Åpning ved leder av ØIMF, Ortoped Trygve Kase
12.15-13.00 Bekkenrelaterte plager under og etter svangerskap. Kan vi forutsi hvem som
får plager? Dr.ph. HildRobinson
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Akutt diagnostikk å behandling av idrettsrelaterte skader i hånden.
Fagansvarlig overlege i håndkirurgi Jens Holthusen
14.00-14.45 Behandling av akutte bløtdelskader. Overlege Niels Gunnar Juel, OUS
14.45-15.15 Pause
15.15-16.00 “Gamle” og nye bruskkirurgiske metoder. Overlege Dr. Med. Asbjørn Årøen, OUS
16.00-16.45 Idrett og leddbruskskader. Utredning og behandling. Hva viser litteraturen og hva er
våre erfaringer. Overlege Dr. Med. Asbjørn Årøen
16.45-17.15 Pause med frukt og kaffe
17.15-18.00 Laserbehandling av idrettsskader Professor Jan Magnus Bjordal.
18.00-18.15 Oppsummering