Program:
12.00-13.00 Registrering m/ kaffe og rundstykker. Bruk tiden til å besøke utstillerne!
13.00-13.15 Åpning fra leder i ØIMF, ortoped Trygve Kase, Ringvoll Klinikken.
13.15-14.00 Nyvinning innen neurokirurgi. Nakke. Seksjonsjef Dr.Med Kåre Ekseth, OUS
14.00-14.45 Nyvinning innen neurokirurgi. Lumbalcolumna. Dr.Med Kåre Ekseth
14.45-15.15 PAUSE
15.15-16.00 Neurac behandlingsmetode av nakke og skulder. Spesialist i manuell terapi og Idrettsfysioterapeut FFI Gitle Kirkesola
16.00-16.45 Undersøkelse rygg / nakke sett fra en fysioterapeuts ståsted. Manuell terapeut Gitle Kirkesola og Manuell terapeut Thor Kvamsdal
16.45-17.15 PAUSE med frukt og kaffe
17.15-18.00 Jernmetabolisme hos ungdom som trener mye. Dr. Med. Ragnhild Halvorsen
18.00-18.30 PAUSE
18.30-19.00 Hvordan medikamentelt behandle en mosjonerende hypertoniker?
19.00-19.15 Screening prosjekt NFF. Kardiolog Dr. Med Erik E. Solberg
19.15-19.30 Oppsummering v/ Trygve Kase