Styret i ØSTFOLD IDRETTSMEDISINSKE FORENING har kommet fram til at vi ikke ser oss i stand til å avvikle årets juleseminar som etter planene skulle avholdes 27.11.2020 på Quality Hotel Sarpsborg. Grunnen er den fortsatt usikre utviklingen i pandemien vi står i.
Vi vil være et fungerende styre som har som mål å gjenoppta tradisjonen med juleseminar. Vi peiler oss inn på fredag 26.11.2021 og vil oppdatere hjemmesiden med program når dette er spikret. Det er fullt mulig å komme med innspill fra dere angående tema.
Vi håper PÅ forståelse for avgjørelsen og at dere  møter opp i «hopetall» når neste juleseminar arrangeres.
Fram til da ønsker vi dere en sykdomsfri arbeids- og hverdag og håper vi har en mer normal global helsesituasjon i 2021.
Vi har forslag til tema for 2021 som vi jobber videre med:
-Kroniske hælsmerter. Hvilke behandlingstilbud finnes i dag?
-Covid 19 infeksjon og følgetilstander. Hvordan skal man trenes opp?
Styret i ØIMF består av følgende personer:
Tommy Aasli  styreleder/fysioterapeut
Jan Ola Olstad styremedlem / fysioterapeut
Reidar Sannes  styremedlem /allmennlege
Asbjørn Sorteberg styremedlem /ortoped
Dag Vidar Falch styremedlem/ manuell terapeut